Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA ČRNIČE
Črniče 90
5262 Črniče
(05) 366 60 36; 368 80 20

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali.
(1 Kor 13,17–20)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Sam 26,2.7–13.22–23
2. berilo 1 Kor 15,45–49
evangelij: Lk 6,27–38

 

 

 

 

 

Če pa Kristus ni vstal ...

»Če pa Kristus ni vstal, je prazna naša vera.« Jezusovih blagrov ne moremo postaviti samo na zemljo. In ne moremo jih postaviti samo v nebesa. Češ, blagor ti, če na zemlji trpiš, v nebesih se bo vse uredilo.

Jezusovi blagri so veliko olajšanje, kako lahko na zemlji drugače živimo uboštvo, žalost, stiske. Kdor je sit, malo potrebuje drugega. Kdor je bogat, ne ve, kaj pomeni na položnicah plačati zadnji obrok. Toda če nimamo več vere v vstajenje, kako naj potem živim današnje stiske sredi sveta.

Pred misijonom se je dobro vprašati, ali je moja vera vstajenje vera sedanjosti ali je morda preteklosti ali prihodnosti. Če verujem le v pretekli dogodek, da je Kristus »nekoč« vstal, Kristusa še nisem srečal. Še vedno verujem le v Boga, kar je za kristjana premalo.

Če verujem, da bomo »nekoč nekje« vstali, je moja vera postala čakanje, ne pa oznanjevanje. Potem ne vem, zakaj sem krščen. Da je Kristus vstal pomeni, da je živ. Da je kot človek in Bog živ. To njegovo življenje, človeško in Božje združeno, kristjani živimo od krsta naprej. Kristjani smo torej s Kristusom že vstali in za nas vstajenje ni več samo stvar preteklosti in prihodnosti.

Blagre je možno v polnosti razumeti samo tako. Sicer ostajajo le tolažba. Ostajajo le na zemlji ali le v nebesih. Kristus pa živi nebeško in zemeljsko življenje združeno. Živi v Cerkvi po zakramentih, Božji besedi in po bratih in sestrah, drugih, ki so z mano povezani v eno telo.

Blagor torej tistim, ki so dovolj ubogi, da potrebujejo drugega. Blagor tistim, ki vedo, da sam ne moreš vstati od mrtvih, da sam ne moreš premagati smrti, tudi če si še tako popoln. Blagor tistim, ki ne živijo samo na zemlji in samo v nebesih.

župnik

 

 

Arhiv oznanil ...

 

Ni objav za prikaz.

Devetdnevnica pred kanonizacijo bl. Terezije iz Kalkute.

PredogledPriponkaVelikost
Devetdnevnica k m.Tereziji.pdf650.25 KB

 

"BODI MOJA LUČ"

so besede, ki jih je Jezus izrekel Materi Tereziji -
So pa vabilo tudi nam ... 4. septembra bo Mati Terezija prišteta med svete in 5. septembra goduje.

Imamo možnost, da se v svetem letu vključimo v devetdnevnico, začne v petek, 26. avgusta. Terezija iz Kalkute je velika priprošnjica zlasti v težavah družin in načnina življenja v moderni družbi.

Lahko si natisnete devetdnevnico ali jo spremljati ob besedilu spodaj.

Več o svetnici ...

 


PRVI DAN – petek, 26. avgust

»Preprosta pot: Tišina je molitev. Molitev je vera. Vera je ljubezen. Ljubezen je služenje. Sad služenja je mir.«

Blažena (sveta) Mati Terezija je bila rojena je bila 27. avgusta 1910 v Skopju in je albanskega porekla. Leta 1929 se je kot članica ženske kongregacije iz Irske odpravila v Indijo, kjer je bila globoko pretresena nad pomanjkanjem. Po 20 letih bivanja v Kalkuti je začutila poseben »klic znotraj poklica.« Nekoč ji je Jezus spregovoril: »Pošiljam te v temačno bedo revežev. Pojdi tja in bodi moja luč.« 21. decembra 1948 si je nadela bel sari z modrimi črtami in se odpravila po slumih, revnih ulicah, polnih nesnage in smradu.

»Ljubiti in skrbeti za uboge in zapostavljene je zame vir veselja in zadovoljstva.«

»Zaradi mnogih skrbi smo kakor Marta iz Betanije: dejavni, raztreseni, vedno hitimo sem in tja. A pogosto smo tudi kakor Martina sestra Marija: ko se ustavimo, poslušamo in premišljujemo. Jezus želi vstopiti v naše hiše; v tvojo in mojo hišo, v srce vsakogar, videl bo naše skrbi, naše hitenje, kakor Marta … In čakal bo, da ga bomo poslušali, kakor Marija, ko bomo sredi vseh opravkov imeli pogum izročiti se mu. Kdor sprejme Jezusa, se nauči ljubiti kakor Jezus.« (papež Frančišek v Krakovu)

»Ustvarjeni smo za večje stvari, da ljubimo in da smo ljubljeni.«

Molimo apostolsko vero, da bi nas vodila v ljubezen:

Verujem v Boga očeta …

Oče naš … Ki je naša pot … Ki je naša resnica … Ki je naše življenje.

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Molitev k blaženi (sveti) Tereziji iz Kalkute   (Molimo lahko vsak dan devetdnevnice)

 

Blažena (sveta) Terezija iz Kalkute,

dovolila si, da je žejna ljubezen Jezusa na križu postala živi ogenj v tebi

in tako si postala odsev njegove ljubezni vsem ljudem.

Izprosi od Jezusovega srca, da ...

(tu izrečemo svojo prošnjo).

Nauči me, da tudi jaz dovolim Jezusu,

naj popolnoma prepoji in prevzame vse moje bitje,

da bo tudi moje življenje izžarevalo njegovo luč in ljubezen drugim.

Amen.

Blažena (sveta) Mati Terezija iz Kalkute –

prosi za nas!


DRUDI DAN – sobota, 27. avgust

»Na svetu je veliko ljudi, ki hrepenijo po koščku kruha, še veliko več pa je takih, ki hrepenijo po kančku ljubezni.«

Mati Terezija je v Kalkuti 7. oktobra 1950 formalno ustanovila nov red "Misijonark ljubezni". Od tedaj naprej je bila v belem sariju z modrimi robovi neutrudna delavka v službi ljubezni in življenja. Ustanavljala je sirotišnice, ambulante za reveže in hiše za umirajoče. Njeno delovanje je cvetelo.

»Ubogi ne potrebujejo našega pomilovanja, ampak ljubezen in usmiljenje.«

»Ne izgubite poguma. S svojim nasmehom in s svojimi odprtimi rokami pridigajte o upanju. Če nekdo, ki se ima za kristjana, ne živi, da bi služil, ne zasluži, da bi živel. Danes te Jezus vabi, da pustiš svojo sled, ki tvojo zgodovino in zgodovino mnogih drugih polni z življenjem. Vabi te, da zapustiš ceste ločitev, sporov, nesmisla. Si za? Kaj sedaj odgovarjajo tvoje roke in tvoje noge Gospodu?

Jezusovo sočutje ni nekakšno nedoločeno čustvo, ampak kaže »vso moč« njegove volje, da bi nam bil blizu in bi nas rešil. Jezus nas zelo ljubi in želi nam biti blizu.« (papež Frančišek, 17.8.2016)

»Bog ni ustvaril revščine. Revščino smo ustvarili mi, ker ne delimo drug z drugim.«

 

Molimo desetko rožnega venca, da bi se zaradi našega krsta povezali kot bratje in sestre:

… Ki je bil krščen v Jordanu …

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

POKLICAN SEM K POPOLNI LJUBEZNI

 

Odpri mi oči, Gospod,

da bom spoznaval Tebe

v vseh svojih bratih in sestrah.

Odpri mi ušesa,

da bom slišal klice vseh tistih,

ki potrebujejo mojo pomoč.

Odpri mi srce, Gospod,

da se bom naučil ljubiti svoje bližnje,

kakor nas ljubiš ti.

Daj mi svojega Svetega Duha,

da ti bom zmogel vsak dan znova

podariti svoje srce.

Pomagaj mi

da bom povsod razširjal Tvojo ljubezen,

kjerkoli sem in kamorkoli grem.

Nauči me tiste ljubezni,

ki je vedno potrpežljiva, vedno prijazna.

Nauči me tiste ljubezni,

ki ni nikoli nevoščljiva,

napuhnjena, sebična ali zamerljiva.

Tiste ljubezni, ki okuša srečo v resnici

in je vedno pripravljena odpuščati.

Danes ti dajem svoje srce.

Dajem ti svoje roke, noge, svoj glas,

da boš lahko ti po meni

v ta svet prinašal svojo ljubezen.

Daj, da bom mogel biti slaboten,

a vztrajen odsev tvoje popolne Ljubezni.

 

Molitev Matere Terezije


TRETJI DAN – nedelja, 28. avgust

»Ne moremo vsi delati velikih stvari. Lahko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo.«

Mati Terezija je večkrat govorila, da nista njeno delo in življenje nič več kot kapljica tolažbe v ocean trpljenja. Vendar je dodajala, da če te kapljice ne bi bilo, bi nekaj v morju manjkalo. »Sploh vam ni treba priti v Kalkuto, da bi odkrili Jezusa v najbolj ubogih med ubogimi. Najbolj ubogi so prav tam, kjer ste, zelo pogosto v vaših lastnih družinah. Iščite jih, najdite jih in ljubite jih, ko boste dopustili, da bo v vašem življenju postala vaša ljubezen do Jezusa vidna v praktičnih dejanjih ljubezni.«

»Pot, ki jo kaže Jezus, je enosmerna: izstopiti iz samih sebe. Gre za uresničevanje izhoda iz našega jaza. Jezus ne mara na pol prehojenih poti, priprtih vrat, dvotirnega življenja. Prosi, naj se odpravimo na pot.« (papež Frančišek, 30.7.2016)»V duhu jubileja Usmiljenja je vsakdo poklican prepoznati, kako  se brezbrižnost kaže v njegovem življenju in se konkretno zavzeti za izboljšanje stvarnosti, v kateri živi, začenši v lastni družini, soseski ali svojem delovnem okolju.« (papež Frančišek za novo leto 2016)

»Kakršne so naše družine, takšni bodo naši sosedski odnosi, in temu ustrezne bodo naše vasi, mesta in vsa dežela.Če postane družina kraj ljubezni in miru in svetosti, bodo tudi države in naš svet živeliv ljubezni, v miru in edinosti, z Bogom in med seboj.«

 

Molimo desetko rožnega venca za mir in blagoslov v naših družinah: … Ki je v Kani naredil prvi čudež.

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Moj Jezus,

naredi z menoj karkoli hočeš

in kolikor časa hočeš,

ne glede na moja občutja in bolečino.

Sem samo tvoja.

Vtisni trpljenje Tvojega Srca

v mojo dušo in življenje.

 

Zaradi svobodne odločitve, moj Bog,

in zaradi ljubezni do Tebe,

želim ostati in izpolniti

vso Tvojo sveto voljo glede mojega življenja.

Ne bom potočila niti ene solze.

Čeprav bi trpela več kot zdaj,

še zmeraj hočem izpolnjevati Tvojo sveto voljo.

To je temna noč rojstva Družbe, moj Bog,

daj mi poguma,

da bom v tem trenutku

stanovitno sledila Tvojemu klicu.

 

Ko pomivaš, pometaš – počenjaš karkoli,

povej Jezusu:

»Ljubim Te, Jezus.

Karkoli bom počel danes, je namenjeno Zate,

vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje.«

 

Ohrani veselje, ljubezen do Jezusa v svojem srcu

in Mu pogosto reci podnevi in ponoči:

»Jezus v mojem srcu, verjamem v Tvojo

nežno ljubezen do mene. Ljubim Te.«

 

Molitve Matere Terezije


ČETRTI DAN – ponedeljek, 29. avgust

»Največja revščina je osamljenost

in občutek, da te nihče ne ljubi.«

Mati Terezija je o težavah modernega časa dejala: »Največji problem modernega sveta je osamljenost in zavrženost. Osamljenost je pravzaprav neke vrste lakota, lakota po toplini in ljubljenosti. Vendar pa je to lakoto veliko teže prenašati kot lahkoto po koščku kruha. Če je nekdo osamljen ali zapuščen, če je brez dela ali nezaželen, izobčen in izmeček družbe, potem je to oblika revščine, ki jo je veliko huje odstraniti kakor lakoto. Ta revščina obstaja tudi v najbogatejših deželah sveta.«

»Kdor je izbral, da bo vse svoje bivanje oblikoval po Jezusu, ne izbira več sam krajev, ampak gre, kamor je poslan; v pripravljenosti odgovoriti tistemu, ki ga kliče, ne izbira več niti lastnih časov. Vesel v Gospodu se ne zadovolji s povprečnim življenjem, ampak gori v želji, da bi pričeval in dosegel druge; rad tvega in izstopa iz sebe; ne določajo ga že začrtane poti, ampak je odprt in zvest smerem, ki jih kaže Duh: v nasprotju z životarjenjem, se veseli, da evangelizira.« (papež Frančišek, 30.7.2016)

»Telesne bolezni lahko zdravimo z zdravili. Za osamljenost, obup in malodušje pa je edino zdravilo ljubezen.«

 

Molimo desetko rožnega venca, da bi vsem osamljenim in zapuščenim znali prinašati veselje in pogum: … Ki je oznanjal božje kraljestvo …

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Gospod,

napravi me za posredovalca tvojega miru:

da bom tja, kjer je sovraštvo,

mogel prinašati ljubezen;

da bom tja, kjer je krivica,

mogel prinašati odpuščanje;

da bom tja, kjer je razprtija,

mogel prinašati ubranost;

da bom tja, kjer je zmota,

mogel prinašati resnico;

da bom tja, kjer je dvom,

mogel prinašati vero;

da bom tja, kjer je obup,

mogel prinašati upanje;

da bom tja kjer je tema,

mogel prinašati luč;

da bom tja, kjer je žalost,

mogel prinašati veselje!

Gospod, daj, da se bom raje trudil za to,

da tolažim, kakor da iščem tolažbe;

da bom raje skušal razumeti,

kakor da bi iskal razumevanja;

da si bom raje prizadeval ljubiti,

kakor da bi želel biti ljubljen;

kajti človek najde, ko pozablja nase;

odpuščeno mu je, ko odpušča;

prebudi se v večno življenje, ko umira.

Amen.

 

Molitev Matere Terezije


PETI DAN – torek, 30. avgust

»Družina je posebno orodje v Božji roki, saj je na prvem mestu družina tista, po kateri nam hoče Bog povedati, da smo ustvarjeni za večje reči, namreč, da bi ljubili in bili ljubljeni.«

Mati Terezija, ki je pobrala na tisoče lačnih in zapuščenih otrok po ulicah Kalkute, je bila tudi vneta borka proti splavu, kot 'največjemu uničevalcu miru'. Ob tem se je vprašala, kako naj bi bilo mogoče prepričati može o miru, če pa že mati lahko ubije. Vsak nerojeni otrok je narejen po božji podobi. Vse, kar je na svetu lepo, je torej uničeno s splavom.

»Kajn pravi, da ne ve, kaj se je zgodilo njegovemu bratu, da on ni njegov varuh. Ne čuti se odgovornega za njegovo življenje. Kakšna drama, bratska, družinska, človeška! To je prvi izraz brezbrižnosti med brati. Bog pa ni brezbrižen: On vidi, sliši, pozna, stopi dol, reši. Je pozoren in deluje. Tako je v svojem Sinu Jezusu Bog stopil dol med ljudi, se utelesil in se pokazal solidarnega s človeštvom. In deluje, da naredi konec trpljenju, žalosti, bedi in smrti. Jezus nas uči biti usmiljen kot Oče. Usmiljenje je srce Boga. Mora pa biti tudi srce vseh, ki se prepoznavajo kot njegovi otroci.« (papež Frančišek za novo leto 2016)

»Kaj lahko narediš za mir na svetu? Pojdi domov in ljubi svojo družino.«

 

Molimo desetko rožnega venca, da bi se v naših družinah razodevala pristna ljubezen do življenja:

… Ki je na gori razodel svoje veličastvo …

 

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Jezus, v tišini svojega srca Te častim.

Kdo je Jezus zame?

Jezus je – Bog.

Božji sin.

Druga oseba Svete Trojice.

Marijin sin.

Beseda, ki je meso postala.

Jezus je – Beseda, ki jo govorim.

Luč, ki jo prižgem.

Življenje, ki ga živim.

Ljubezen, s katero ljubim.

Veselje, ki ga delim.

Mir, ki ga dajem.

Moč, ki jo uporabljam.

 

Lačni, ki jih nasičujem.

Nagi, ki jih oblačim

Brezdomci, ki jih sprejemam.

Bolni, ki jih oskrbujem.

Otroci, ki jih učim.

Osamljeni, ki jih tolažim.

Nepriljubljeni, ki jih sprejemam.

Duševno bolni, s katerimi prijateljujem.

Jezus je – nemočni – ki jim pomagam.

Klošar – ki ga sprejmem.

Gobavec – ki ga umijem.

Pijanec – ki ga vodim.

Kruh življenja – ki ga zaužijem.

Daritev – ki jo ponujam.

Molitev Matere Terezije – 1. del


ŠESTI DAN – sreda, 31. avgust

»Ti lahko narediš nekaj, česar jaz ne morem.

Jaz lahko naredim nekaj, česar ti ne moreš.

Skupaj pa lahko narediva nekaj lepega za Boga.«

Papež Janez Pavel II. je zapisal: »Izreden zgled tega tihega poslanstva ljubezni, ki se poraja iz stalnega premišljevanja o Jezusu na križu, je Mati Terezija iz Kalkute. Ona je nepozabna pričevalka o ljubezni, v konkretni in neprestani službi najbolj revnim in odrinjenim bratom.«

»Hoditi za Jezusom pomeni kavč zamenjati za par čevljev, ki ti pomagajo hoditi po poteh, ki odprejo nova obzorja, okužena z veseljem. Na svetu nismo zato, da bi vegetirali, da bi živeli lagodno, da bi iz življenja naredili kavč, ki bi nas uspaval. Tu smo zato, da pustimo sled. Da bi hodili za Jezusom, moramo biti pogumni, moramo se odločiti in kavč zamenjati za par čevljev. Bog od tebe nekaj pričakuje. Bog te čaka. Vabi te, da bi sanjal, želi ti pokazati, da je svet s teboj lahko drugačen. Želi tvoje roke, da bi s teboj gradil boljši svet.« (papež Frančišek v Krakovu 2016)

»Ni bistveno to, koliko damo. Bistveno je, koliko ljubezni položimo v to dejanje.«

 

Molimo desetko rožnega venca, da bi iz mašne daritve zajemali moč, da bi dobroto, usmiljenje in ljubezen uresničevali v dejanjih:

… Ki nam je dal presveto Evharistijo …

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Jezus, v tišini svojega srca Te častim.

 

Kdo je Jezus zame?

Križ – ki ga nosim.

Bolečina – ki jo prenašam.

Molitev – ki jo molim.

Osamljenost – ki sem je deležna.

Bolezen – ki jo sprejemam.

 

Jezus je – moj Bog.

Moj Gospod.

Moj ženin.

Moje vse.

Moje vse v vsem.

Moj dragoceni.

Moj edini.

 

Jezus je Ta,

ki Ga ljubim –

komur pripadam

in od kogar me nič ne bo ločilo.

On je moj – jaz sem Njegova.

 

Slava Bogu Očetu, ki me je ustvaril –

ker me je ljubil.

Slava Jezusu Kristusu, ki je umrl zame –

ker me je ljubil.

Slava Svetemu Duhu, ki živi v meni –

ker me ljubi.

 

Molitev Matere Terezije – 2. del


SEDMI DAN – četrtek, 1. september

»Potrebna je globoka vera, da vidimo Kristusa v strtem telesu in umazanih oblekah, pod katerimi je skrit najlepši med človeškimi sinovi.«

O Materi Tereziji je papež Janez Pavel II. dejal: »Na obličjih revežev je prepoznala Jezusov obraz, ki iz višin križa kliče: »Žejen sem.« In ta krik je z velikodušno predanostjo sprejela iz ustnic in iz srca umirajočih, majhnih zapuščenih, mož in žena, ki jih je strla teža trpljenja in osamljenosti.«

»Vsak od nas v srcu hrani najosebnejšo stran knjige Božjega usmiljenja: to je zgodovina naše poklicanosti, glas ljubezni, ki je pritegnil in preoblikoval naše življenje, nas privedel do tega, da smo na njegovo Besedo pustili vse in mu sledili. Danes s hvaležnostjo poživimo spomin na njegov klic, ki je močnejši od vsakega upiranja in napora. V obhajanju evharistije, središča našega življenja, se zahvalimo Gospodu, da je skozi naša zaklenjena vrata vstopil s svojim usmiljenjem; da nas je poklical po imenu; da nam daje milost, da naprej pišemo njegov Evangelij ljubezni.« (papež Frančišek v Krakovu)

»Ko se ravnamo po Njegovih zapovedih, hodimo za Jezusom, ki je Pot.Ko prejemamo Njegove zakramente, živimo Jezusa, ki je Življenje.«

 

Molimo za duhovniške, redovniške in misijonarske poklice, da bi se Jezusova navzočnost ohranila in širila po svetu.

Litanije Jezusovega imena (Cerkveni molitvenik 241)

 

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Veselje Jezusovega Srca, napolni moje srce.

Usmiljenje Jezusovega Srca,

dotakni se mojega srca.

Ljubezen Jezusovega Srca,

vžgi moje srce.

Mir Jezusovega Srca,

okrepi moje srce.

Ponižnost Jezusovega Srca,

naredi moje srce skromno.

Svetost Jezusovega Srca,

posveti moje srce.

Čistost Jezusovega Srca,

očisti moje srce.

 

Jezus v mojem srcu,

povečaj mojo vero,

okrepi mojo vero.

Naj živim to vero

v živi, ponižni pokorščini.

Amen.

 

Molitev Matere Terezije


OSMI DAN – petek, 2. september

»Veselje ljubezni pomeni to: dati tako, da boli. Jezusa je bolelo, da nas je ljubil, saj je na križu umrl, da bi nas poučil, kako moramo ljubiti. To je pot, kako moramo ljubiti tudi mi: tako, da boli.«

Papež Janez Pavel II., ki je Mater Terezijo proglasil za blaženo, je zapisal o njej: »Pogumno je branila življenje. Služila je vsakemu človeku in vedno pospeševala človekovo dostojanstvo in spoštovanje. Poraženim v življenju je dala čutiti nežnost Boga Očeta, ki ljubi vsako bitje, ki ga je ustvaril. Pričevala je o evangeliju ljubezni, ki se hrani iz zastonjskega darovanja samega sebe vse do smrti.«

»Jezus vedno misli na druge. Ko je izstopil iz čolna, je pred seboj »zagledal veliko množico«. »Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike.« Jezus je tak: vedno je sočuten, vedno misli na druge, je ganjen. Ne ostane hladen, nima ravnodušnega srca.« (papež Frančišek, 17.8.2916) »Bodi moj glasnik – nam pravi – tako, da daješ jesti lačnim, piti žejnim, daješ mesto revežem, da oblačiš nagega in obiščeš bolnega. Priskoči na pomoč jetnikom, odpusti tistemu, ki te je prizadel, potolaži žalostnega, bodi potrpežljiv z drugimi. Pomagaj mi poživiti življenje mojih otrok, tvojih bratov.« (papež Frančišek v Guadalupe, 14.2.2016)

»Kako majhnega se je naredil Jezus, da bi nam pokazal, da od nas ne pričakuje velikih stvari, ampak majhne stvari z veliko ljubeznijo.«

 

Molimo za vse bolne, lačne, trpeče, osamljene in preganjane, da bi doživeli božjo in našo ljubezen.

Litanije Jezusovega Srca(Cerkveni molitvenik 246)

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

 

Izžarevati Kristusa

Pesem »Izžarevati Kristusa«, ki jo je spesnil kardinal John Henry Newman, je bila ena najljubših molitev matere Terezije. Ker lepo izraža njeno željo, da bi bila intimno združena z Jezusom in da bi drugim »dala samo Jezusa«, jo je izbrala za prvo molitev, ki jo misijonarke ljubezni zmolijo po svetem obhajilu.

 

Dragi Jezus,

pomagaj mi razširiti tvoj prijetni vonj povsod,

kamorkoli grem.

Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in življenjem.

Povsem prepoji in prevzemi vse moje bitje,

da bo moje življenje izžarevalo tvoje življenje.

Sij skozme in bodi tako v meni,

da bo vsaka duša, s katero bom prišel v stik,

čutila tvojo navzočnost v moji duši.

Dovoli jim, da pogledajo navzgor

in naj ne vidijo več mene, ampak le tebe, Jezus!

Bodi z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ ti.

Naj sijem tako, da bom luč drugim.

Vsa svetloba, o Jezus, bodi tvoja:

prav nič naj je ne bo moje.

Ti sam boš prek mene sijal drugim.

Zato mi dovoli, da te slavim tako,

kakor ti najbolj ugaja,

tako, da bom sijal na tiste, ki so z menoj.

Dovoli, da te oznanjam brez govorjenja,

ne z besedami, ampak z zgledom.

Z neustavljivo močjo, z dobrohotnim vplivom tega,

kar delam iz očitne polnosti ljubezni,

ki jo moje srce goji do tebe.

Amen.

 


DEVETI DAN – sobota, 3. september

»Sem majhen svinčnik v rokah Boga,

ki piše ljubezensko pismo svetu.«

Nadškof Massefra je o Materi Tereziji zapisal: »V tem letu usmiljenja se moramo truditi posnemati njene kreposti, njeno usmiljenje in ljubezen do najbolj potrebnih.«

»Lahko bi rekli, da ima Evangelij, živa knjiga usmiljenja Boga, na koncu še prazne strani: ostaja odprta knjiga, katero smo poklicani pisati na isti način, to je z uresničevanjem del usmiljenja. Vprašam vas: kakšne so strani knjige vsakega izmed vas? So popisane vsak dan? So malo popisane? So prazne? Naj nam pri tem pomaga Božja Mati: ona, ki je v življenju popolnoma sprejela Božjo Besedo, naj nam da milost, da bi bili živi pisatelji Evangelija; naša Mati usmiljenja naj nas nauči konkretno poskrbeti za Jezusove rane v naših bratih in sestrah, ki so potrebni pomoči, saj kadar služimo tistemu, ki trpi, častimo Kristusovo meso. Devica Marija naj nam pomaga, da bi poskrbeli drug za drugega, kakor pravi bratje in sestre.« (papež Frančišek v Krakovu)

»Ne vem, kakšna natančno bodo nebesa. Vem pa, da nas Bog, ko bomo umrli in prišli predenj, ne bo vprašal: »Koliko dobrih del si naredil v življenju?«, ampak raje: »Koliko ljubezni si vložil v to, kar si delal?«

 

Molimo za naš narod in za ljudi vsega sveta, da bi pod Marijinim plaščem, po zgledu Matere Terezije z življenjem pisali evangelij usmiljenja in ljubezni.

Litanije Božje Matere(Cerkveni molitvenik 258)

Blažena (sveta) Mati Terezija – bodi nam luč!

Marija, mati Jezusa, bodi v tem trenutku naša Mati:

varuj nas, vodi nas

in ohrani nas blizu Jezusu.

 

Marija, mati Jezusa,

bila si prva,

ki si slišala Jezusov krik:

»Žejen sem.«

Dobro veš,

kako resnično in globoko

je Njegovo hrepenenje po meni

in po ubogih.

Jaz sem tvoja –

celotna Družba je tvoja –

sestre, bratje, očetje –

tako tisti, ki delajo,

kot tisti, ki molijo.

 

Nauči me, da se iz obličja v obličje

soočim z ljubeznijo srca križanega Jezusa.

S tvojo pomočjo, mati Marija,

bom poslušala Jezusovo žejo,

ki bo zame Beseda življenja.

Stoječ poleg tebe,

Mu bom dala svojo ljubezen

in možnost, da me ljubi,

in tako bom razlog tvojega veselja.

Amen.


ŽIVLJENJE:

Blažena (sveta) Mati Terezija,  Agnes Gonxha Bojaxiu – redovnica

 

 • Rojena je bila 26. avgusta 1910 v Skopju in je albanskega porekla.
 • Leta 1929 se je kot članica irske kongregacije odpravila v Indijo.
 • 7. oktobra 1950 je formalno ustanovila nov red "Misijonark ljubezni".
 • Leta 1979, 10. decembra, je v Oslu prejela Nobelovo nagrado za mir.
 • Ljubljano je obiskala 30. junija 1980.
 • Leta 1986 je Bill Clinton podpisal poseben odlok, s katerim je Materi Tereziji dal častno ameriško državljanstvo.
 • V Bonnu je julija 1982 obsodila splav kot 'največji uničevalec miru'.
 • Umrla je 5. septembra 1997 v Kalkuti.
 • Papež Janez Pavel II. jo je 19. oktobra 2003 razglasil za blaženo.
 • Goduje 5. septembra.
 • Za svetnico bo razglašena 4. septembra 2016.

 

Nekoč ji je Jezus spregovoril: »Pošiljam te v temačno bedo revežev. Pojdi tja in bodi moja luč

 

Molimo.
O Bog, poklical si sveto Mater Terezijo, da je z izredno ljubeznijo do ubogih odgovorila na ljubezen tvojega Sina. Daj nam, te prosimo, da bomo na njeno priprošnjo služili Kristusu v trpečih bratih in sestrah. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Viri: Magnificat, Misijonarke ljubezni, arhiv mss.

Zbral za interno uporabo: mss v avgustu